ĐƠN HÀNG MỚI

 • Khách: nguyễn phước trung Hoàn tất Đặt sim: 0776.23.xxxx

 • Khách: Lý Nguyệt Nga Mới đặt Đặt sim: 037345.xxxx

 • Khách: Trần Ðức Tuấn Mới đặt Đặt sim: 038768.xxxx

 • Khách: Trần Phi Hải Mới đặt Đặt sim: 037643.xxxx

 • Khách: Võ Ngọc Vy Mới đặt Đặt sim: 034857.xxxx

 • Khách: Vũ Ðăng Khánh Mới đặt Đặt sim: 034644.xxxx

 • Khách: Huỳnh Kim Long Mới đặt Đặt sim: 032359.xxxx

 • Khách: Đỗ Đức Hòa Mới đặt Đặt sim: 034253.xxxx

 • Khách: Dương Hoàng Mỹ Mới đặt Đặt sim: 037332.xxxx

 • Khách: Ngô Thi Yến Mới đặt Đặt sim: 038243.xxxx

 • Khách: Phan Ngọc Thuận Mới đặt Đặt sim: 035681.xxxx

 • Khách: Trần Tất Hòa Mới đặt Đặt sim: 034418.xxxx

 • Khách: Võ Cẩm Liên Mới đặt Đặt sim: 097231.xxxx

 • Khách: Hồ Tâm Đan Mới đặt Đặt sim: 033930.xxxx

 • Khách: Võ Lệ Hoa Mới đặt Đặt sim: 036399.xxxx

 • Khách: Dương Hoàng Việt Mới đặt Đặt sim: 036104.xxxx

 • Khách: Võ Tùng Linh Mới đặt Đặt sim: 033158.xxxx

 • Khách: Huỳnh Hải Ðăng Mới đặt Đặt sim: 037667.xxxx

 • Khách: Ngô Tôn Lễ Mới đặt Đặt sim: 032512.xxxx

 • Khách: Huỳnh Minh Thái Mới đặt Đặt sim: 038857.xxxx

 • Khách: Huỳnh Thiện Ân Mới đặt Đặt sim: 036712.xxxx

 • Khách: Trần Ngọc Hân Mới đặt Đặt sim: 096882.xxxx

 • Khách: Ngô Tùng Anh Mới đặt Đặt sim: 036381.xxxx

 • Khách: Hồ Viết Sơn Mới đặt Đặt sim: 097751.xxxx

 • Khách: Võ Nguyên Nhân Mới đặt Đặt sim: 035348.xxxx

 • Khách: Nguyễn Hải Vy Mới đặt Đặt sim: 037854.xxxx

 • Khách: Dương Vĩnh Long Mới đặt Đặt sim: 035318.xxxx

 • Khách: Trần Bảo Bảo Mới đặt Đặt sim: 035195.xxxx

 • Khách: Bùi Ngọc Tuyết Mới đặt Đặt sim: 039694.xxxx

 • Khách: Đặng Ngọc Lai Mới đặt Đặt sim: 038574.xxxx

 • Khách: Nguyễn Khánh Ngọc Mới đặt Đặt sim: 035474.xxxx

 • Khách: Dương Hòa Hợp Mới đặt Đặt sim: 038625.xxxx

 • Khách: Trần Anh Tùng Mới đặt Đặt sim: 034872.xxxx

 • Khách: Phạm Lệ Hoa Mới đặt Đặt sim: 039117.xxxx

 • Khách: Đặng Khắc Thành Mới đặt Đặt sim: 035873.xxxx

 • Khách: Trần Song Lam Mới đặt Đặt sim: 033129.xxxx

 • Khách: Hoàng Minh Hạnh Mới đặt Đặt sim: 032268.xxxx

 • Khách: Ngô Thiên Bửu Mới đặt Đặt sim: 037997.xxxx

 • Khách: Đặng Phi Nhạn Mới đặt Đặt sim: 037866.xxxx

 • Khách: Đặng Mai Vy Mới đặt Đặt sim: 096129.xxxx

 • Khách: Võ Linh Lan Mới đặt Đặt sim: 033156.xxxx

 • Khách: Nguyễn Phương Triều Mới đặt Đặt sim: 036669.xxxx

 • Khách: Huỳnh Mỹ Hoàn Mới đặt Đặt sim: 097366.xxxx

 • Khách: Nguyễn Khải Tuấn Mới đặt Đặt sim: 035339.xxxx

 • Khách: Hồ Khánh Hòa Mới đặt Đặt sim: 097289.xxxx

 • Khách: Nguyễn Gia Cảnh Mới đặt Đặt sim: 034228.xxxx

 • Khách: Nguyễn Ðông Phương Mới đặt Đặt sim: 036168.xxxx

 • Khách: Lê Phương Nam Mới đặt Đặt sim: 033333.xxxx

 • Khách: Đặng Hồng Liên Mới đặt Đặt sim: 033826.xxxx

 • Khách: Hồ Xuân Nhiên Mới đặt Đặt sim: 097505.xxxx

TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG

Ngân hàng : Mb Bank

Tên chủ tài khoản : LUONG THANH HUNG

Số tài khoản : 8885558888888

Ngân hàng : Vietcombank

Tên chủ tài khoản : LUONG THANH HUNG

Số tài khoản : 0381009797979

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

TIN NỔI BẬT

Sim Giá Rẻ

Số Sim Giá bán Mua sim
0933.60.84.60 450.000 ₫ Mua ngay
0915.03.91.96 450.000 ₫ Mua ngay
0944.10.85.27 450.000 ₫ Mua ngay
0971.67.97.63 380.000 ₫ Mua ngay
0971.67.97.09 380.000 ₫ Mua ngay
0937.395.365 450.000 ₫ Mua ngay
0971.67.97.49 380.000 ₫ Mua ngay
0911.778.093 380.000 ₫ Mua ngay
0908.41.5885 450.000 ₫ Mua ngay
094.1218.727 380.000 ₫ Mua ngay
0941.333.758 400.000 ₫ Mua ngay
0941.369.786 400.000 ₫ Mua ngay
0971.67.97.12 380.000 ₫ Mua ngay
0971.635.683 380.000 ₫ Mua ngay
0937.319.317 400.000 ₫ Mua ngay
0937.397.347 450.000 ₫ Mua ngay
0941.98.73.98 450.000 ₫ Mua ngay
0971.679.771 380.000 ₫ Mua ngay
094.12.19.235 380.000 ₫ Mua ngay
0941.22.11.47 450.000 ₫ Mua ngay

Sim Mạng Viettel

Số Sim Giá bán Mua sim
0971.67.97.63 380.000 ₫ Mua ngay
0971.67.97.09 380.000 ₫ Mua ngay
0971.67.97.49 380.000 ₫ Mua ngay
0971.67.97.12 380.000 ₫ Mua ngay
0971.635.683 380.000 ₫ Mua ngay
0971.679.771 380.000 ₫ Mua ngay
0971.67.97.38 380.000 ₫ Mua ngay
0971.635.687 380.000 ₫ Mua ngay
0971.679.659 380.000 ₫ Mua ngay
0971.67.97.01 380.000 ₫ Mua ngay
0971.679.687 380.000 ₫ Mua ngay
0971.679.674 530.000 ₫ Mua ngay
0971.67.97.05 380.000 ₫ Mua ngay
0971.679.773 380.000 ₫ Mua ngay
0971.67.97.19 380.000 ₫ Mua ngay
0971.67.97.84 380.000 ₫ Mua ngay
0971.679.665 380.000 ₫ Mua ngay
0971.679.670 530.000 ₫ Mua ngay
0971.67.97.26 380.000 ₫ Mua ngay
0971.67.97.62 380.000 ₫ Mua ngay

Sim Mạng Vinaphone

Số Sim Giá bán Mua sim
0915.03.91.96 450.000 ₫ Mua ngay
0944.10.85.27 450.000 ₫ Mua ngay
0911.778.093 380.000 ₫ Mua ngay
094.1218.727 380.000 ₫ Mua ngay
0941.333.758 400.000 ₫ Mua ngay
0941.369.786 400.000 ₫ Mua ngay
0941.98.73.98 450.000 ₫ Mua ngay
094.12.19.235 380.000 ₫ Mua ngay
0941.22.11.47 450.000 ₫ Mua ngay
0911.776.235 380.000 ₫ Mua ngay
0941.11.55.82 450.000 ₫ Mua ngay
0947.958.957 450.000 ₫ Mua ngay
0911.779.235 380.000 ₫ Mua ngay
0947.66.99.12 450.000 ₫ Mua ngay
0911.779.082 380.000 ₫ Mua ngay
094.121.80.89 450.000 ₫ Mua ngay
0941.44.88.16 450.000 ₫ Mua ngay
094.1218.599 450.000 ₫ Mua ngay
0919.127.116 450.000 ₫ Mua ngay
0941.98.75.98 450.000 ₫ Mua ngay

Sim Mạng Mobifone

Số Sim Giá bán Mua sim
0933.60.84.60 450.000 ₫ Mua ngay
0937.395.365 450.000 ₫ Mua ngay
0908.41.5885 450.000 ₫ Mua ngay
0937.319.317 400.000 ₫ Mua ngay
0937.397.347 450.000 ₫ Mua ngay
0901.260.839 500.000 ₫ Mua ngay
0908.164.162 400.000 ₫ Mua ngay
0933.756.751 400.000 ₫ Mua ngay
0937.437.434 400.000 ₫ Mua ngay
0933.36.5005 450.000 ₫ Mua ngay
0908.05.1771 450.000 ₫ Mua ngay
0908.343.644 400.000 ₫ Mua ngay
0933.54.7117 450.000 ₫ Mua ngay
0937.394.324 450.000 ₫ Mua ngay
0933.278.275 400.000 ₫ Mua ngay
0901.26.18.52 450.000 ₫ Mua ngay
0908.59.4224 450.000 ₫ Mua ngay
0937.98.7227 450.000 ₫ Mua ngay
0937.91.4994 450.000 ₫ Mua ngay
0937.17.2552 450.000 ₫ Mua ngay